Projet: „Tworzymy nowe miejsca w żłobku w Poddębicach" - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści
Projekt  realizowany . w żłobku w Poddębicach (ul. Szkolna 1), skierowany do 30  rodziców/opiekunów prawnych (28K,2M) z pow. poddębickiego  doświadczających trudności na rynku pracy spowodowanych opieką nad dz. w  wieku do lat 3.Działania w ramach proj. przyczyniają się do zwiększenia  dostępności miejsc żłobkowych w placówce o 30 miejsc (obecnie 57 w  żłobku w Poddębicach – 32 ul. Szkolna 1, 25 ul. Łęczycka 5a)i tym samym w  powiecie poddębickim.  Działania zakładają dostosowanie pomieszczeń do  standardów opieki żłobkowej, doposaż. placówki oraz finansowanie  codziennego funkcjonowania  placówki oraz zajęć dodatkowych. dla nowo  przyjętych dz. przez okres 10m-cy. Wartość projektu 695692,50 zł w tym  wkład własny pieniężny prywatny – w wysokości 104353,88 zł Wnioskodawca.  zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dz. do lat 3 jest  realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dz.  określonymi w • ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dz. w wieku  do lat 3;•rozp. MPiPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań  lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być  prowadzony żłobek lub klub dz.;

Wróć do spisu treści