Projekt "Tęczowa Kraina" - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści

Projekt "Tęczowa Kraina"
PROJEKT
"Szansa dla dzieci do lat 3 w żłobku w Poddębicach i Uniejowie - Tęczowa Kraina"
nr RPLD.10.01.00-B007/17
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU I EFEKT JAKI CHCEMY OSIĄGNĄĆ
Głównym celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób pełniących funkcje rodzicielskie oraz aktywizacja zawodowa osób, które nie są czynne zawodowo. Projekt skierowany jest do 40 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu woj, łódzkiego (gm. Poddębice i gm. Uniejów). Docelowo jego realizacja ma zapewnić 40 nowych miejsc opieki w Żłobku (20 w Poddębicach i 20 w Uniejowie).
Działania te zapewnią zwiększenie dostępu do miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 i dzięki temu wiele rodzin będzie mogło znacznie efektywniej łączyć życie zawodowe z prywatnym, jednocześnie mając pewność, że ich dzieci są pod dobrą opieką.
Takie dążenie do celu daje szanse kobietom będącym na urlopie macierzyńskim na powrót do pracy i umożliwia nieaktywnym zawodowo na poszukiwanie pracy.


Wartość Projektu: 785 250,00zł
Wartość dofinansowania: 708 250,00zł
Jak dotarliśmy do tego miejsca, czyli krótka historia naszego Przedszkola i Żłobka
Nasza historia rozpoczyna się 27 września 2011 r. To wtedy otworzyliśmy Niepubliczne Tęczowe przedszkole przy ul. Baczyńskiego 20. Zaczynaliśmy od 12 dzieci.
Byliśmy pierwszym Niepublicznym Przedszkolem w Powiecie Poddębickim. W placówce funkcjonują 4 oddziały przedszkolne i 2 żłobkowe, do których uczęszczają dzieci podzielone według kryterium wiekowego. Wszystkie oddziały TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA, posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego, troszczy się o prawidłowy rozwój wychowanków i tworzy warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowując przedszkolaków do edukacji wczesnoszkolnej, a także pomaga im zrozumieć otaczającą rzeczywistość i wyrazić swoje emocje.
Przedszkole zatrudnia dwudziestu pracowników, którzy codziennie dbają o to, aby każde dziecko czuło się jak u siebie w domu!
Dzięki bogatej ofercie zajęć edukacyjnych wybiegających ponad podstawę programową (rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopeda, pedagog specjalny, bezpłatne comiesięczne teatrzyki, filharmonia, wycieczki), niską opłatą, dostosowaniem placówki w ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki, liczba zainteresowanych rodziców naszym przedszkolem ciągle rośnie. Rodzice powierzając nam dziecko oczekują, że będzie to miejsce przyjazne , radosne, ciepłe i rodzinne.
Dzieci tutaj pod fachową opieką kreatywnych pedagogów, poprzez naukę i zabawę w naturalny sposób rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i ruchowo. To wszystko mogliśmy osiągnąć dzięki dofinansowaniu projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2014/2015 stworzyliśmy 18 nowych miejsc przedszkolnych w Poddębicach, przez dofinansowanie na 500000zł z projektu „Nowa grupa w Tęczowym Przedszkolu", a w roku szkolnym 2016-2017 otrzymaliśmy 525725zł na projekt „Nowe miejsca przedszkolne w Poddębicach i Uniejowie" stworzyliśmy 15 miejsc w Poddębicach i 15 w Uniejowie dla przedszkolaków . Doposażyliśmy sale w niezbędne pomoce, zabawki , meble. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców posiadających dzieci do lat trzech i deklarujących chęć rozpoczęcia powrotu do aktywności zawodowej w grudniu 2016 roku w Poddębicach, otworzyliśmy żłobek przy ul. Szkolnej 1 i w Uniejowie przy ul. Rzeczna 9b. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymaliśmy dofinansowanie 139338,30zł na projekt „Nowe miejsca opieki na dziećmi do lat w Poddębicach i Uniejowie". Cieszy nas fakt ze już 80%rodziców z projektu podjęło aktywność zawodową, a dzieci mogą rozwijać się w warunkach na miarę XXI wieku. Od 1 marca 2018 roku realizujemy projekt „Szansa dla dzieci do lat 3 w żłobku w Poddębicach i w Uniejowie - Tęczowa Kraina". Rekrutację rozpoczęliśmy od 1 marca 2018 r., a już przed tą datą zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Planujemy rozbudowę żłobka w Poddębicach. Chcemy uatrakcyjnić pobyt dzieciom o rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dostosowanych do oczekiwań rodziców, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Wszystko to będzie możliwe dzięki pozyskiwaniu i realizowaniu kolejnych projektów Unijnych.
Napisali o nas:
Radio Łódź
Wokół Poddębic - maj 2018
Dziennik Łódzki
Dzień Babci i Dziadka w Tęczowym Przedszkolu w Poddębicach (poddebice.naszemiasto.pl)
http://poddebice.naszemiasto.pl/artykul/dzien-babci-i-dziadka-w-teczowym-przedszkolu-w-poddebicach,4381923,artgal,t,id,tm.html
Wróć do spisu treści