Projekt: "MALUCH +" 2020 - moduł 3 - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści
MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 - moduł 3.

Nazwa zadania: Utworzenie w 2020 roku 25 miejsc opieki w Niepublicznym Tęczowym Żłobku w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 5A, 99-200 Poddębice.

Inwestycja będzie zrealizowana w budynku, który zostanie rozbudowany, przebudowany i przeznaczony na prowadzenie żłobka.

Środki dofinansowania z Funduszu Pracy: 250 000,00
Środki własne: 64 520,00
Łączna kwota projektu: 314 520,00

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetek dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju.
Wróć do spisu treści