Przedszkole Projekt EFS - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści

Przedszkole Projekt EFS
Działa już Tęczowe Przedszkole z unijnego projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Poddębicach i Uniejowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3-4 lata z powiatu poddębickiego.

Ogłoszenie – wybór wykonawcy usługi cateringu – 19.08.2016
W związku z zakończoną procedurą wyboru wykonawcy na dostarczanie obiadów dla 30 dzieci w przedszkolu w terminie 01.09.2016-31.08.2017 w ramach realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPWŁ.11.01.01-10-026/16 informuję, że zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano P.H. „Oskar” Jarosław Raczkowski.

Ogłoszenie catering – 10.08.2016
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa, ul. Baczyńskiego 20 Poddębice, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dostarczania cateringu (3 posiłków)  dla dzieci (30 osób) z grup uczestniczących w projekcie realizowanym w ramach projektu  nr RPWŁ.11.01.01-10-026/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Składanie ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności na poniższych formularzach w terminie do 18.08.2016

Wróć do spisu treści