Żłobek Projekt EFS - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści

Żłobek Projekt EFS
Ogłoszenie – 17.08.2016
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w salach na potrzeby opieki nad dziećmi w żłobku. Zakres prac:dostosowanie sal, korytarza poprzez montaż paneli LED i bramownic, rozprowadzenie instalacji wodnej, ogrzewania, w tym zabezpieczenia grzejników, wykonanie prac adaptacyjnych, modernizacyjnych. Usługa zawierać będzie ceny materiałów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia dotyczącego terminu wykonania prac oraz możliwość zakupienia samodzielnie części materiałów niezbędnych do wykonania robót. W takim przypadku cena usługi będzie pomniejszana o wartość zakupionych materiałów). Wyceny proszę dokonać na podstawie powyższego opisu oraz wizyty i pomiarów w miejscu realizacji prac. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555, pomocniczy formularz oferty w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20). Prosimy o ofertę w terminie do 26.08.2016.
Działa już Tęczowy Żłobek z unijnego projektu „Nowe miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 w Poddębicach i Uniejowie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy rodziców wychowujących dzieci w wieku do lat 3.
Projekt adresowany jest do opiekunów dzieci z powiatu poddębickiego, którzy planują powrót do aktywności zawodowej, przebywają na urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym, oraz posiadają statut osoby bezrobotnej.

Ogłoszenie – 20.10.2016
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w łazienkach na potrzeby opieki nad dziećmi w żłobku. Zakres prac: łazienki w żłobku w Poddębicach, ul. Szkolna 1 (malowanie, szpachlowanie, przygotowanie i wykonanie instalacji, ułożenie płytek ceramicznych, motaż w łazience ubikacji (2 szt.), umywalek dla dzieci (2 szt.), baterii, brodzika), łazienka w żłobku w Uniejowie, ul. Rzeczna 9b (montaż w łazience ubikacji (1 szt.) umywalek (2 szt.), baterii, brodzika), wykonanie prac elektrycznych (oświetlenia i gniazd w łazience w żłobku w Poddębicach). Wyceny proszę dokonać na podstawie powyższego opisu oraz wizyty i pomiarów w miejscu realizacji prac. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555, pomocniczy formularz oferty w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20). Prosimy o ofertę w terminie do 30.10.2016.

Ogłoszenie – wybór wykonawcy usługi cateringu – 06.10.2016
W związku z zakończoną procedurą wyboru wykonawcy na dostarczanie obiadów dla 37 dzieci w przedszkolu w terminie 01.11.2016-31.07.2018 w ramach realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLD.10.01.00-10-A011/16 informuję, że zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano firmę P.H. „Oskar” Jarosław Raczkowski.

Ogłoszenie – 26.09.2016
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej w żłobku w okresie 01.11.2016-31.07.2018 dla dwóch grup w żłobku w Uniejowie (ul. Rzeczna 9b) i Poddębicach (ul. Szkolna 1). Poniżej zamieszczono pliki z informacjami dotyczącymi prowadzonego postępowania. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555 oraz w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20).
Rozkład zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018
Żłobek ul. Rzeczna 9b w Uniejowie:
  • Logopeda - poniedziałek 11.30-12.00
  • Rytmika - piątek 10.00 -11.00

Żłobek ul. Szkolna 1 w Poddębicach:
  • Logopeda - piątek 8.00 - 10.00
  • Rytmika - piątek 11.15 - 12.15
Mapka dojazdu
Zajęcia i metody
Staramy się jak najlepiej przygotować dzieci do edukacji w szkole – uwzględniamy pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.
Treści programowe TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA obejmują następujące obszary edukacji:
  • językowo-literacką,
  • społeczno-przyrodniczo-zdrowotną,
  • ruchową,
  • muzyczno-słuchową,
  • matematyczną,
  • plastyczno-techniczną,
Wprowadzone przez nas metody pracy z przedszkolakami są efektem obserwacji dzieci, ich zachowań i rozwoju. Korzystamy również z mądrości uznanych już metod, dostosowując je do czasów współczesnych.
Wróć do spisu treści