logotypy

 Ogłoszenie – 17.08.2016


Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w salach na potrzeby opieki nad dziećmi w żłobku. Zakres prac:dostosowanie sal, korytarza poprzez montaż paneli LED i bramownic, rozprowadzenie instalacji wodnej, ogrzewania, w tym zabezpieczenia grzejników, wykonanie prac adaptacyjnych, modernizacyjnych. Usługa zawierać będzie ceny materiałów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia dotyczącego terminu wykonania prac oraz możliwość zakupienia samodzielnie części materiałów niezbędnych do wykonania robót. W takim przypadku cena usługi będzie pomniejszana o wartość zakupionych materiałów). Wyceny proszę dokonać na podstawie powyższego opisu oraz wizyty i pomiarów w miejscu realizacji prac. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555, pomocniczy formularz oferty w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20). Prosimy o ofertę w terminie do 26.08.2016.

 Działa już Tęczowy Żłobek z unijnego projektu „Nowe miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 w Poddębicach i Uniejowie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy rodziców wychowujących dzieci w wieku do lat 3.

Projekt adresowany jest do opiekunów dzieci z powiatu poddębickiego, którzy planują powrót do aktywności zawodowej, przebywają na urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym, oraz posiadają statut osoby bezrobotnej.

 Ogłoszenie – 20.10.2016


Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w łazienkach na potrzeby opieki nad dziećmi w żłobku. Zakres prac: łazienki w żłobku w Poddębicach, ul. Szkolna 1 (malowanie, szpachlowanie, przygotowanie i wykonanie instalacji, ułożenie płytek ceramicznych, motaż w łazience ubikacji (2 szt.), umywalek dla dzieci (2 szt.), baterii, brodzika), łazienka w żłobku w Uniejowie, ul. Rzeczna 9b (montaż w łazience ubikacji (1 szt.) umywalek (2 szt.), baterii, brodzika), wykonanie prac elektrycznych (oświetlenia i gniazd w łazience w żłobku w Poddębicach). Wyceny proszę dokonać na podstawie powyższego opisu oraz wizyty i pomiarów w miejscu realizacji prac. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555, pomocniczy formularz oferty w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20). Prosimy o ofertę w terminie do 30.10.2016.

Ogłoszenie – wybór wykonawcy usługi cateringu – 06.10.2016

 

W związku z zakończoną procedurą wyboru wykonawcy na dostarczanie

obiadów dla 37 dzieci w przedszkolu w terminie 01.11.2016-31.07.2018 w

ramach realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nr

RPLD.10.01.00-10-A011/16 informuję, że zgodnie z zasadą konkurencyjności

wybrano firmę P.H. „Oskar” Jarosław Raczkowski. 

 

Ogłoszenie – 26.09.2016


Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej w żłobku w okresie 01.11.2016-31.07.2018 dla dwóch grup w żłobku w Uniejowie (ul. Rzeczna 9b) i Poddębicach (ul. Szkolna 1). Poniżej zamieszczono pliki z informacjami dotyczącymi prowadzonego postępowania. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 691519555 oraz w siedzibie firmy (Poddębice, ul. Baczyńskiego 20). 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące cateringu w żłobkach.

 

catering – oferta catering - oświadczene  informacja o zamowieniu zapytanie  
Catering – oferta  Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych
i osobowych
 Informacja
o zamówieniu
 
Zapytanie o cenę  

Żłobek ul. Rzeczna 9b w Uniejowie:

  • Logopeda - poniedziałek 11.30-12.00
  • Rytmika - piątek 10.00 -11.00

 

Żłobek ul. Szkolna 1 w Poddębicach:

  • Logopeda - piątek 8.00 - 10.00
  • Rytmika - piątek 11.15 - 12.15

 


Mapka dojazdu

Oto dokumenty wydane przez stosowne władze:

  • opinia_sanitarna
  • straż1
  • straż2
  • wpis_do_ewidencji

Simple Image Gallery Extended

A oto dokumenty w formacie pdf, do pobrania:

 

statut umowa P umowa U wypowiedzenie karta zgłoszenia P karta zgłoszenia U  karta informacyjna
Statut  Umowa
Poddębice
 Umowa
Uniejów
 Wypowiedzenie Umowy Karta
zgłoszenia
Poddębice
Karta
zgłoszenia
Uniejów
 Karta
informacyjna