logotypy

Działa już Tęczowe Przedszkole z unijnego projektu „Nowe miejsca
przedszkolne w Poddębicach i Uniejowie” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014–2020.
Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3-4 lata z powiatu
poddębickiego.
 
Ogłoszenie – wybór wykonawcy usługi cateringu – 19.08.2016
 
W związku z zakończoną procedurą wyboru wykonawcy na dostarczanie
obiadów dla 30 dzieci w przedszkolu w terminie 01.09.2016-31.08.2017 w
ramach realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nr
RPWŁ.11.01.01-10-026/16 informuję, że zgodnie z zasadą konkurencyjności
wybrano P.H. „Oskar” Jarosław Raczkowski.
 
Ogłoszenie catering – 10.08.2016
 
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole Agnieszka Płusa, ul. Baczyńskiego 20
Poddębice, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dostarczania
cateringu (3 posiłków)  dla dzieci (30 osób) z grup uczestniczących w
projekcie realizowanym w ramach projektu  nr RPWŁ.11.01.01-10-026/16
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Składanie ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności na
 
poniższych formularzach w terminie do 18.08.2016

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące cateringu w przedszkolu.

 

catering - oferta catering - oświadczene informacja o wyniku informacja o zamowieniu "zapytanie
Catering – oferta  Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych
i osobowych
 Informacja
o wyniku
 Informacja
o zamówieniu
Zapytanie o cenę