Staramy się jak najlepiej przygotować dzieci do edukacji w szkole – uwzględniamy pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Treści programowe TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA obejmują następujące obszary edukacji: 

  • językowo-literacką,
  • społeczno-przyrodniczo-zdrowotną,
  • ruchową,
  • muzyczno-słuchową,
  • matematyczną,
  • plastyczno-techniczną,

Wprowadzone przez nas metody pracy z przedszkolakami są efektem obserwacji dzieci, ich zachowań i rozwoju. Korzystamy również z mądrości uznanych już metod, dostosowując je do czasów współczesnych.