630–830 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy ruchowe. Zabawy integracyjne.
830–910 Czynności samoobsługowe i porządkowe.
Śniadanie.
910–940 Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci.
940–1020 Zabawy dowolne, według inwencji dzieci, zabawy w kącikach tematycznych. Praca wyrównawcza.
1020–1130 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne według inwencji dzieci w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
1130–1210 Czynności samoobsługowe i porządkowe
Obiad.
1210–1300 Zabawy dowolne według inwencji dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych. Praca wyrównawcza.
1300–1430 Odpoczynek poobiedni.
1430–1500 Czynności samoobsługowe i porządkowe
Podwieczorek.
1500–1700 Samodzielna działalność dzieci – zabawy według zainteresowań w sali zabaw i w ogrodzie. Praca indywidualna i wyrównawcza. Ćwiczenia z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Kontakty indywidualne z rodzicami.