Powołano nową Radę Rodziców na rok szkolny 2015/2016. Funkcje te pełnią:

  1. Malwina Bubińska
  2. Milena Sempień
  3. Anna Grabska

Opłata na działalność Rady Rodziców wynosi 50 zł na rok szkolny.