Logopeda
wrzesień–grudzień 2016 r. – 40 godz.
styczeń–sierpień 2017 r. – 80 godz.
co drugi tydzień na przemian z Uniejowem
poniedziałek – 730–1230

Psycholog
wrzesień–grudzień 2016 r. – 32 godz.
styczeń–sierpień 2017 r. – 80 godz.
co drugi tydzień na przemian z Uniejowem
środa – 730–1130

Gimnastyka korekyjna
wrzesień–grudzień 2016 r. – 16 godz.
styczeń–sierpień 2017 r. – 32 godz.
Poddębice: poniedziałek – 1230–1330, Uniejów: wtorek: – 1230–1330