Przedszkole i żłobek w Poddębicach i Uniejowie od jakiegoś czasu ma pielęgniarkę. Jest to Marta Krawczyk. Urzęduje w Poddębicach w środy od godz. 800 do 1200, a w Uniejowie w piątki od 800 do 1200.

Pielęgniarka jest odpowiedzialna za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukację zdrowotną.

Prowadzi badania przesiewowe (pomiary antropometryczne ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli, obserwacja postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia).

Nadzoruje stan higieniczny dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, profilaktyka zakażeń wewnątrzzakładowych). Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom poprzez dbanie o odpowiedni dobór zabawek i ich stan (zabawki z atestem nieuszkodzone, sprzęt nieuszkodzony).

Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci oraz współpracuje z cateringiem poprzez układanie jadłospisu (zwraca się baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt przebywających na dietach eliminacyjnych), dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych, a także szkolenie wewnątrzzakładowe personelu.