Czytaj więcej: SPOTKANIE Z RODZICAMI DO NOWEGO PROJEKTU TĘCZOWA KRAINA

Czytaj więcej: SPOTKANIE Z RODZICAMI DO NOWEGO PROJEKTU TĘCZOWA KRAINA (2)

W dniach:
5 marca 2018r., godz 17.00 - ul. Szkolna 1
6 marca 2018r. godz 17.00- ul. Baczyńskiego 20
9 marca 2018r. godz 17.00 - ul. Rzeczna

odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym półroczu, wyniki obserwacji. Omówione zostaną działania w drugim półroczu i przekazane wnioski do dalszej pracy.
Rozpocznie się również rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019

Przedszkole i żłobek w Poddębicach i Uniejowie od jakiegoś czasu ma pielęgniarkę. Jest to Marta Krawczyk. Urzęduje w Poddębicach w środy od godz. 800 do 1200, a w Uniejowie w piątki od 800 do 1200.

Pielęgniarka jest odpowiedzialna za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukację zdrowotną.

Prowadzi badania przesiewowe (pomiary antropometryczne ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli, obserwacja postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia).

Nadzoruje stan higieniczny dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, profilaktyka zakażeń wewnątrzzakładowych). Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom poprzez dbanie o odpowiedni dobór zabawek i ich stan (zabawki z atestem nieuszkodzone, sprzęt nieuszkodzony).

Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci oraz współpracuje z cateringiem poprzez układanie jadłospisu (zwraca się baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt przebywających na dietach eliminacyjnych), dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych, a także szkolenie wewnątrzzakładowe personelu.

Drodzy Rodzice, Przyjaciele i sympatycy Tęczowego Przedszkola! Ruszył plebiscyt na najfajniejsze przedszkole w powiecie poddębickim. Jeśli uważasz, że Tęczowe Przedszkole,czy to w Poddębicach czy też w Uniejowie jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego dziecka- na stronie www.naszemiasto.pl ZAGŁOSUJ NA TĘCZOWE PRZEDSZKOLE !!! http://poddebice.naszemiasto.pl/…/najfajniejsze-przedszkole…